Вы здесь

Иринана’’ Победам’ тэвраць

Надежда Канюкова / Фото предоставлено автором

Надежда Канюкова – дизайнер’. Пыда Хонгурейхана соясь, вадысь. Школахана тоходанавамда ёльце’’махаданда Няръяна маркы’ социально- гуманитарной колледжан’ тоходанаванзь тэвыць. Тюку по’ колледж’ ёльцесь. Дипломной манзаяданда Пётр Иванович Канюков сайнормы тыбэртя’ портрет’ хаясь. Пётр Иванович пыда ирида, нисянда нися. Дизайнерӈэ’ тоходанавы пирибтя иримда мальцята’ падтавэдась.

– Ирива’’ ванебтёда хибяри ӈэвысь, Мария манзаянанда’ тарця хибяриӈэ’ манэ’’лабтада. Ӈавнанда маня’’ паӈгхадана перена’’ ненэця’’ мал’ сава хибяри’’ ӈэвыць, нямбара’’, харто’ нюдо’ саць мэнена’’. Тарцяӈэ’ Мария падвы манзаяхана манэ’’ӈава’’, – тарця вади’’ перенида’’ хэтаць.

Хойхана мюсерта’’ хибярина мальця сямянд’ тарана ембдяр’’. Пётр Иванович Канюков Ледков’ ӈэсы тер’’, Нюдя’ яхана соявы ненэця’ ӈэвысь. Сайнорманзь мальцямда’ мэць хэвысь. Пыда сидя войнахана сайнормысь: Финской няби Великой Отечественной. Нертей сайнормахананда Выборг мар’’ хэвхана танеда Маннергейма’ линия ӈэсонд’ тэвыць, нябимдей сайнормананда’ Кенигсберг’ ӈэсонд тэвыць.

Карельской фронтхана сайнормысь, 31-й дивизия’ оленетранспортной батальонхана янда’ тер’’ ненэця’’ ня’ передовоян’ снаряд’’ тэво’’лаць, таняхад пенделевы’’ хибяри’’ госпиталька’ тэврабиць, разведкан’ ядэрӈаць.

Пётр Иванович Канюков сайнормахана пудана ялянда’ ӈэсонд мэвысь. Мяканда валакада 1946 похона товысь. Тикы’ пуд’’ хойхана «Няръяна ты» колхозхана тыбэртяӈэ, нябимдей ӈэсы’ бригадирӈэ ӈока по’’ ямбан’ манзарась. Пётр Иванович сидя хасава нюхуюда – Афанасий Петрович, Алексей Петрович тыбэртяӈэ хаяханзь. Пыди’ манзаян’ мэёвна сырта хибяриӈэ хэвэхэнзь. Нисянди’ пэрмы манзаям’ нерня’ минредись.

Пётр Иванович Канюков не нюда Надежда Петровна Талеева, тикахад’ сайнормахана яӈгумы хасава нянда’ Фёдор Иванович Канюков не ню Анастасия Фёдоровна Михайлова округханана’’ теневана’’ хибяриӈэ’ хаяханзь, ӈока по’’ ямбан’ лекарьӈэ манзараӈаханзь . Алексей нюбета хасава нюнда не ню Мария дизайнер’ манзаян’ колледжхана тоходанась. Пыда небяда’ Надежда Аркадьевна Канюкова мел’’ некоця ӈэвысь, не нюмда хэвхананда сэдорась тохоладась. Теда’ Мария мел’’мана ӈухуко сэдаби. Ӈани’’ манзаи’’ сэдбавахана нердесеты. Колледжхана ня’’мвы знания’’ манзаянанда тараӈгу’’. Тюку по’ колледж’ ёльцевы Мария Канюкова тедари’’ ехэра ханяна манзараӈгу. Манзаядамда хось, манзара пяӈгуда.